Alle datasettene på data.norge.no har vært tilgjengelige for "hacking" på #hack4no 2015. Nedenfor presenteres datasett fra 14 etater.

Det finnes åpne offentlige data om alt fra fiskeredskaper, oljeplattformer og tidsserier for vannstand til opplæringsmål, arter, kunst, veier, trafikkinformasjon i sanntid, adresser og stedsnavn. Her er det utallige muligheter til å kombinere data og utvikle nye, nyttige tjenester.

I den første videoen nedenfor vises presentasjoner fra Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Stortinget, Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

I den nederste videoen vises presentasjoner fra henholdsvis Artsdatabanken, Kartverket, Kulturrådet, Norsk reiseinformasjon, Riksantikvaren, Statens vegvesen og NRK.

Gå til mobilvennlig visning av videoene.

 

Idekonkurranse, eksperimenter, inspirasjon, møteplass, åpne data, koding, design, visualisering.

Kom og hack!

#hack4no - søk
2017 Kartverket, HSN og Capgemini

Søk