Alle datasettene på data.norge.no har vært tilgjengelige for "hacking" på #hack4no 2015. Nedenfor presenteres datasett fra 14 etater.

Det finnes åpne offentlige data om alt fra fiskeredskaper, oljeplattformer og tidsserier for vannstand til opplæringsmål, arter, kunst, veier, trafikkinformasjon i sanntid, adresser og stedsnavn. Her er det utallige muligheter til å kombinere data og utvikle nye, nyttige tjenester.

I den første videoen nedenfor vises presentasjoner fra Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Stortinget, Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

I den nederste videoen vises presentasjoner fra henholdsvis Artsdatabanken, Kartverket, Kulturrådet, Norsk reiseinformasjon, Riksantikvaren, Statens vegvesen og NRK.

Gå til mobilvennlig visning av videoene.

 

#hack4no arrangeres av:


Hovedsamarbeidspartnere:


#hack4no - søk
2017 © Kartverket

Søk