Juniorhack er årets store samling for kodeinteresserte barn og ungdommer. Har kan du blant annet eksperimentere med data og lære hvordan du får en datamaskin eller en robot til å gjøre det du vil. Det blir ikke #hack4no og juniorhack i 2019.

Barn og ungdommer rundt et bord med datamaskiner og lego som skal programmeres

Juniorhack er en del av #hack4no og er som en 2-dagers kodeklubb hvor man får eksperimentere med data og lære mye spennende om koding. Og du kan bygge droner!

Det er også en møteplass hvor juniorene kan møte andre kodeinteresserte barn og ungdommer, og foreldre og foresatte vil treffe andre flotte mennesker som bruker av fritiden sin på å lære barn å programmere.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du vil at vi skal holde deg oppdatert om juniorhack og når påmeldingen åpner.

Koding og roboter

På programmet står blant annet workshoper om programmering og om å lage nettsider og kart på nett. For de som har litt erfaring og som kun vil jobbe med sitt eget kodeprosjekt eller -eksperiment, arrangerer vi en egen juniorhack-konkurranse. Her kan du delta alene, men aller morsomst er det om du får med deg noen andre og danner et lag. dere vil få oppfølging og veiledning underveis.

Dronekurs og makerspace

De siste årene har vi også hatt kurs i dronebygging! Videre bygger vi opp et svært "makerspace" med masse nye digitale duppeditter både for små og store barn. Her får juniorene prøve noe av det man kan få til med koding og ha det gøy mens de er kreative, lager animasjonsfilm, tester programmering av roboter og mye mer.

Kode-skoledag

Vi har skreddersydd et eget opplegg for skoleklasser. Vi inviterer skoleklassene til en kode-skoledag på dagtid før resten av juniordeltakerne kommer. Skoledagen er tilpasset skoleklasser på ungdomstrinnet som har programmering som valgfag, men vil også kunne egne seg for andre skoleklasser som har kodeinteresserte elever og lærere.

Tilpasset nybegynnere og erfarne

Juniorhack er i hovedsak tilpasset barn og unge i alderen 10 - 16 år. Det er tilpasset både de som har ingen eller liten programmeringserfaring, og de som har mye erfaring. Yngre barn med programmeringserfaring kan gjerne delta. Både barn/ungdommer som kommer alene eller sammen med venninner/kamerater, og hele kodeklubber og skoleklasser, er velkomne.

Må ha med foresatt

Alle barna må ha en voksen med som har ansvar for vedkommende under hele arrangementet, både på dagtid og på nattestid for de som overnatter. En voksen kan ha ansvar for flere barn. 

juniorgjeng

 

#hack4no samlar mange hundre kreative menneske frå heile landet – gründerar, utviklarar, designarar, studentar, kodeinteresserte barn og andre innovasjonsinteresserte.  

juryen2017

Ikkje i 2019

Det siste #hack4no blei halde hausten 2018. Du kan lese alt om vinnarlaga her. 2019 blir eit pauseår då det ikkje blir arrangert #hack4no. Kartverket, som er hovudarrangør, vurderer korleis konseptet kan utviklast og kva som skal skje i 2020.

Innovasjon og teknologiforståing

Målet med #hack4no er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründeraktivitet og å fremje teknologiforståing blant barn og unge.

Dei vaksne deltakarane bruker gratis data frå det offentlege til å utvikle nye forretningsidear, eksperimentere og programmere, og lage nye appar, tenester og andre digitale løysingar. Barn og ungdom lærer mellom anna å lage appar og kart og programmere robotar, spel og musikk.

hack4no er årets store hackathon med opne offentlege data i Noreg og den største kodesamlinga i Noreg for barn og ungdom.

Kartverket arrangerer #hack4no i samarbeid med ei rekke andre teknologiverksemder og offentlege etatar.

Om "hacking"

Ordet "hackathon" er samansett av “hacke” og “maraton”. Å "hacke" tyder i denne samanhengen å programmere, bruke data og lage appar, tenester og andre digitale løysingar. "Maraton" spelar på at ein over to heile dagar jobbar i eitt for å bli ferdig med ei øysing eller utvikle ein idé. 

Har du ein god idé?

Ein treng ikkje vere programmerar for å bli med. Til #hack4no kjem det menneske med mange ulike bakgrunnar. Kanskje har du berre ein god idé? Eller du ser ein marknadsmoglegheit, eller ei utfordring i samfunnet, på jobben eller i fritidssamanheng som treng ei løysing? Du kan invitere andre til å bli med og jobbe med din ide, eller du bidra med din kompetanse i eit anna lag.

På #hack4no stiller vi - det vil seie ei rekkje offentlege etatar - med masse gratis datasett som du kan bruke saman med andre data, og vi har ekspertar som kan hjelpe deg. 

Juniorhack

Juniorhack pågår parallelt og blir arrangert i samarbeid med Lær kidsa koding. Her får barn og ungdommar (10-16 år) lære om koding, om å lage appar og kart og mykje anna spennande med data. Les meir om juniorhack her.

Tidlegare hackathons

#hack4no 2018 blei arrangert på Hønefoss 26-17. oktober 2018 i regi av Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge. 650 vaksne og barn deltok. Dette var samarbeidande etatar/ dataforvaltarar i 2018: Brønnøysundregistrene, Entur, Fiskeridirektoratet, Kartverket, Meteorologisk Institutt, NAV, Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Romsenter, Riksantikvaren, Riksarkivet, Statens Vegvesen, Statistisk sentralbyrå. Og dette var dei øvrige samarbeidspartnarane våre: Daisy, Geoforum, Here, Lær kidsa koding, Pan Innovasjon, Smarte Byer Norge, StartupLab, Tekna. Les om vinnarane her.

Her kan du sjå "aftermovien":

Alternative iframe

 

#hack4no 2017 blei arrangert på Hønefoss 27. og 28. oktober av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge og med 700 deltakarar. Følgjande etatar deltok med data: Artsdatabanken, Brønnøysundregistrene, Kulturrådet, Meteorologisk institutt, Riksantikvaren, Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå, Norsk Romsenter, Oljedirektoratet, Difi, Statens Vegvesen, NVE, NAV og Kartverket. Hovudsamarbeidspartnarar var Capgemini og Hønefoss Sparebank. Les om 2017-vinnarane her.

Sjå den heftige "aftermovien" frå 2017:

Alternative iframe

 

Difi og Kartverket har arrangert #hack4no to gonger, 5. - 6. juni 2015 og 28.-29. oktober 2016. Begge gonger stilte ei lang rekkje samarbeidspartnarar frå offentleg sektor sine datasett og ekspertar til disposisjon. I 2015 talde vi 250 vaksne og unge deltakarar, i 2016 det dobbelte.

I februar 2014 arrangerte samarbeidsprosjektet Kultur- og naturreise (seinare K-lab) eit #hack4no med kultur som tema hjå Kulturrådet. Ei anna inspirasjonskjelde er konkurransen apps4norge som Difi og IKT-Norge arrangerte våren 2013.

Glade deltakere rundt bord med PC-er

 

Vinnarlaga på #hack4no 2018 finn dei tryggeste vegane, digitaliserer gjestebøkene i fjellpostkassene, viser havnivåendringar tilbake i tid og gjer det enklare å bakgrunnssjekke dine folkevalgde. I alt 39.500 kroner blei delt ut i premiar då ide- og hackekonkurransen blei avslutta 27. oktober.

 

Fire ungdommer med tommel opp og stor sjekk pålydende 20.000 kroner

VINNARAR: Team Safe Roads - Aleksandra Zietara, Fredrik Bore, Adrian Tuft Isdal og David Lange. Foto: Sveinung Engeland

 

#hack4no 2018 blei halde i Hønefoss 26. og 27. oktober og samla i alt 650 studentar, it-utviklarar, gründerar, designarar, kodeinteresserte barn og ungdommar og andre kreative menneske. Til saman 20 etatar og teknologiverksemder, med Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge i spissen, står bak arrangementet.

Barna og ungdomane hadde workshopar om mellom anna programmering av robotar og klede (!), og laga mellom anna spel, Youtube-videoar og droner.

Samstundes konkurrerte dei vaksne deltakarane om å utvikle dei beste appane og løysingane med innslag av opne data frå det offentlege.

13 lag

Ikkje mindre enn 13 lag sto igjen til slutt og blei vurdert av juryen som var samansett av teknologiekspert og investor Silvija Seres, programansvarleg Henrik Hatlebrekke i StartupLab, kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, direktør Bente Brunsgård frå Tekna og teknologievangelist Michael Palermo i HERE Technologies.

Alle laga har skildra sin ide og løysing på #hack4nos side på Devpost. Dette er vinnarlaga:

Trygge vegar

Team Safe Roads vann førsteprisen på 20.000 kroner sett opp av Kartverket og HERE Technologies. Laget består av fem traineer frå Geodata AS: Aleksandra Zietara, Fredrik Bore, Adrian Tuft Isdal, David Lange og Maria Frøystein. Dei har laga ei webbasert løysing som bruker maskinlæringsalgoritmar til å forutse kva for vegstrekningar som til eihver tid er ekstra utsette for trafikkulykker. I analysene sine har dei mellom anna mata inn historiske data om ver, vegar og registrerte ulukker.

Juryleiar Anne Cathrine Frøstrup karakteriserte det som eit svært gjennomtenkt konsept.

- Laget bruker fleire typar offentlege data, og det er potensial for endå meir. Det har definert brukarbehovet godt og jobba bra med brukarperspektivet, tenkt samfunnsnytte og levert eit godt, gjennomtenkt konsept som har stort potensial, oppsummerte ho grunngjevinga frå juryen.

Digitaliserer fjellpostkassene

Andrepremie på 3000 kroner gjekk til ei løysing som digitaliserer dei tradisjonsrike gjestebøkene som er utplasserte i postkasser på mange fjell. Laget meiner det er på høg tid at papirbøkene blir bytta ut med ein digital versjon, og overtydde juryen om at dei har funne ei elegant og velfungerande løysing.

- God og riktig teknologibruk og ei løysing med stort potensial også i andre land, uttalte juryen mellom anna.

Laget består av Torkel Velure, Maria Atkina, Aleksander Gjerrud og Ivarr Warren Reyna.

Spesialprisar

Juryen delte også ut to spesialprisar på 2000 kroner kvar.

Kristoffer Hagen og Harald Stavestrand vann den eine prisen for ArkHav. Dei viser kor høgt havnivået har vore bakover i tid, og også samanhengen med arkeologiske funn.

Terje Andersen og Trond Henriksen klarte å sjarmere juryen og kapre den andre spesialprisen for Finn folkevalgte, ei løysing som gjer det enklare å finne ut meir om akkurat dei politikarane som representerer deg.

Dataeigarane sine prisar

Ikkje nok med det. Fire dataforvaltarar og etatar delte ut sine eigne prisar:

  • Norsk Romsenters pris på 5000 kroner for beste bruk av satellittdata frå Copernicus-programmet, gjekk til laget SatLab: Magne Bugten, Annette Primstad og Sverre Horn. Løysinga deira analyserer, filtrerer og levere spesialtilpassa rapportar frå Copernicus.
  • Enturs pris for beste løysing som gjer det enklare å reise kollektivt, gjekk til Topptur-laget, som består av Robert Sasak, Mari Heide Hellan og Anne-Ragnhild Einbu. De har utvikla ei løysing som både hjelper deg å finne raskaste kollektivtilbud til fjells, og som gir deg namn og data om fjell og kulturminne ved hjelp av AR (augmented reality) via mobilkameraet.
  • Riksantikvarens pris på 2500 kroner for beste bruk av etatens data gjekk til ArkHav (sjå omtale tidlegare i artikkelen).
  • NAVs pris på 2500 kroner for beste bruk av etatens data gjekk til Livar Bergheim. Hans løysing Enhetsinfo hjelper deg å oppdage og analysere din draumeoppdragsgjevar.

Les meir

 

Silvija Seres. Flysimulator. Pitchekurs. Inspirasjonsdrypp. Talentspeidere. X-faktor. Eksperimenter. Hovedpremie på 20 000 kroner. Og mye mer. Velkommen til #hack4no 2018!

 

Silvija Seres snakker i mikrofon

Silvija Seres (t.h.) og Anne Cathrine Frøstrup er klare for en ny tørn i #hack4no-juryen. Foto: Kartverket

#hack4no 2018 åpnes av statssekretær Lars Jakob Hiim på morgenkvisten fredag 26. oktober. Deretter presenterer dataeierne sine data, og så går det slag i slag med hacking, inspirasjonsdrypp og tett oppfølging fra ekspertteamene våre - fram til pitching foran juryen og premieutdeling lørdag ettermiddag og kveld.

Parallelt arrangerer vi juniorhack, så du kan ta med ungene på #hack4no. 

Årets jury

Årets jury er bredt sammensatt av dyktige fagfolk med bred kompetanse: Investor og teknologiekspert Silvija Seres, programdirektør Henrik Hatlebrekke i StartupLab, teknologievangelist Michael Palermo i HERE Technologies, direktør Bente Brunsgård i Tekna og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. Frøstrup er også juryleder.

Hovedpremien, som er satt opp av Kartverket og HERE, er på 20.000 kroner. Det er også flere andre priser, og både Norsk Romsenter, Entur, NAV og Riksantikvaren deler ut egne premier.

X-faktor

Det er selvfølgelig ikke bare startups og gründerprosjekter - eller it-utviklere - som har mulighet til å bli premiert. Det er lov å eksperimentere, teste ut spontane eller halvferdige ideer og konsepter, og rett og slett ha det gøy med data. X-faktor er ett av dømmekriteriene, og der har alle mulighet til å hevde seg.

Det er heller ikke nødvendig å kunne koding. Både gode ideer og konseptskisser vil bli premiert, i tillegg til godt kodearbeid. 

Lær å pitche

Henrik Hatlebrekke, som leder MobilityLab i StartupLab, skal gi deltakerne sine beste pitche-tips og redegjøre for hva han forventer av en god pitch. Dette blir ett av flere inspirasjonsdrypp gjennom hackathon-helgen.

Åpne data på TV og i flysimulator

Fra NRK kommer Harald Janson og Kristoffer Dyrkorn for å fortelle hvordan de bruker åpne kartdata i TV-produksjoner. De skal også vise hvordan de har laget flysimulator ved hjelp av åpne data.

På talentspeiding

Både StartupLab og Pan Innovasjon er med på #hack4no og vil ha øynene åpne for talenter og gründerprosjekter. Så går du med en gründer i magen, er mulighetene der for å bli sett av de som kan hjelpe deg videre.

- Inspirerende

Silvija Seres var med i juryen i fjor, også, og gleder seg til å bli med i år igjen:

- #hack4no var den beste innføringen i verdien av norske offentlige dataregistre jeg har fått noensinne. Det er inspirerende å se folk samarbeide på tvers av siloer og på tvers av offentlig og private virksomheter for å løse relevante problemstillinger innen god bruk av data på unikt norsk vis, og kanskje på beste vis i verden. Det er rett og slett lærerikt, og nå til dags må alle lære mer, sier hun.

 

Når #hack4no-laget kommer sammen for første gang, kan det være lurt å ta en runde i laget om forventninger og hva den enkelte tenker om videre samarbeid når #hack4no er over.

Noen kommer til #hack4no for å lære, knytte kontakter og ha det gøy. De er innstilt på å bidra med alt de har av kunnskap og kompetanse og gir selvfølgelig alt mens det står på, men de har ikke planer om å bli med videre når #hack4no er over. Vinner laget, får de sin del av premien og kan skrive på CV-en at de har vært med på et av vinnerlagene i #hack4no.

Andre har kanskje et håp om å komme på et lag som virkelig kan gjøre det stort, og vil gjerne være med videre etter at #hack4no er over. Andre igjen kan ha jobbet med en ide en god stund og kommer til #hack4no for å få hjelp, innspill og oppmerksomhet. De har ambisjoner om at dette skal bli noe stort, kanskje et levebrød. Kanskje ser de på #hack4no som en mulighet til å teste ut mulige framtidige samarbeidspartnere - kanskje ikke.

Uansett hvilken kategori medlemmene i laget ditt tilhører, kan det være lurt at dere snakker om hvilke forventninger dere har og hvordan eventuelle rettigheter bør fordeles hvis noen går videre med ideen etter #hack4no. Er det du som er initiativtaker og har med deg idéen, og du har bestemte krav eller forventninger, så er det realt å si ifra om dette med det samme og være tydelig på hva du kan tilby.

Hvis du ikke er komfortabel med de avklaringene som blir gjort i laget, kan du vurdere å bytte lag. Ekspertteamet/ ekspertteamsekretariatet vil prøve å hjelpe deg etter beste evne.

Uansett hvilke avklaringer dere gjør, så skal premien deles på hele laget.

Så snart #hack4no er over, er det viktig at dere tar kontakt med hverandre og avklarer hva som skjer videre. Det dere blir enige om nå, bør være skriftlig. En måte å fordele eierandeler i prosjektet på, er at alle skriver timer, og at man får eierandeler som tilsvarer arbeidsinnsatsen. Her kan det inngå timer lagt ned i prosjektet på forhånd. Men det finnes også mange andre måter å fordele eierandeler på.

StartupLab har i samarbeid med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA laget noen avtalemaler som kan være nyttige når man er kommet så langt at man skal etablere et selskap.
AltInn har også en rekke avtalemaler for bedrifter.

#hack4no har ingen form for ansvar, myndighet eller forpliktelser knyttet til eierforhold og rettigheter og vil ikke involvere oss i diskusjoner om dette. Det er helt opp til det enkelte lag å finne utav hvordan dette skal løses. Vi understreker at dette notatet kun er ment som veiledende og som et utgangspunkt for diskusjon og avklaringer. Innspillene gitt i notatet må brukes på eget ansvar, og #hack4no er ikke ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå på grunn av løsningsforslagene eller annet som står i notatet, eller eventuelle feil eller mangler. For å være helt sikre på at rettslige og kommersielle interesser er ivaretatt, bør det innhentes juridisk bistand.

Kartverket © 2019

Søk