Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Når #hack4no-laget kommer sammen for første gang, kan det være lurt å ta en runde i laget om forventninger og hva den enkelte tenker om videre samarbeid når #hack4no er over.

Noen kommer til #hack4no for å lære, knytte kontakter og ha det gøy. De er innstilt på å bidra med alt de har av kunnskap og kompetanse og gir selvfølgelig alt mens det står på, men de har ikke planer om å bli med videre når #hack4no er over. Vinner laget, får de sin del av premien og kan skrive på CV-en at de har vært med på et av vinnerlagene i #hack4no.

Andre har kanskje et håp om å komme på et lag som virkelig kan gjøre det stort, og vil gjerne være med videre etter at #hack4no er over. Andre igjen kan ha jobbet med en ide en god stund og kommer til #hack4no for å få hjelp, innspill og oppmerksomhet. De har ambisjoner om at dette skal bli noe stort, kanskje et levebrød. Kanskje ser de på #hack4no som en mulighet til å teste ut mulige framtidige samarbeidspartnere - kanskje ikke.

Uansett hvilken kategori medlemmene i laget ditt tilhører, kan det være lurt at dere snakker om hvilke forventninger dere har og hvordan eventuelle rettigheter bør fordeles hvis noen går videre med ideen etter #hack4no. Er det du som er initiativtaker og har med deg idéen, og du har bestemte krav eller forventninger, så er det realt å si ifra om dette med det samme og være tydelig på hva du kan tilby.

Hvis du ikke er komfortabel med de avklaringene som blir gjort i laget, kan du vurdere å bytte lag. Ekspertteamet/ ekspertteamsekretariatet vil prøve å hjelpe deg etter beste evne.

Uansett hvilke avklaringer dere gjør, så skal premien deles på hele laget.

Så snart #hack4no er over, er det viktig at dere tar kontakt med hverandre og avklarer hva som skjer videre. Det dere blir enige om nå, bør være skriftlig. En måte å fordele eierandeler i prosjektet på, er at alle skriver timer, og at man får eierandeler som tilsvarer arbeidsinnsatsen. Her kan det inngå timer lagt ned i prosjektet på forhånd. Men det finnes også mange andre måter å fordele eierandeler på.

StartupLab har i samarbeid med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA laget noen avtalemaler som kan være nyttige når man er kommet så langt at man skal etablere et selskap.
AltInn har også en rekke avtalemaler for bedrifter.

#hack4no har ingen form for ansvar, myndighet eller forpliktelser knyttet til eierforhold og rettigheter og vil ikke involvere oss i diskusjoner om dette. Det er helt opp til det enkelte lag å finne utav hvordan dette skal løses. Vi understreker at dette notatet kun er ment som veiledende og som et utgangspunkt for diskusjon og avklaringer. Innspillene gitt i notatet må brukes på eget ansvar, og #hack4no er ikke ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå på grunn av løsningsforslagene eller annet som står i notatet, eller eventuelle feil eller mangler. For å være helt sikre på at rettslige og kommersielle interesser er ivaretatt, bør det innhentes juridisk bistand.

Kartverket © 2019

Søk