Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Hender på tastatur, hender med skisse, uryddig skrivebord
 

Her er konkurransereglene for #hack4no 2017. Vel møtt til konkurranse, og lykke til!

Generelt

Juryen kårer fem vinnere ut fra dømmekriteriene nedenfor. I tillegg til 1. 2. og 3. premie deler juryen ut to spesialpriser hvor den kan vekte opp ett eller flere av dømmekriteriene, for eksempel x-faktor. Spesialprisene er opprettet for at alle typer deltakere og lag skal ha vinnersjanser, både studenter og etablerte, de som starter med blanke ark på #hack4no og de som har jobbet mye med en idé på forhånd, og både de som legger hovedvekt på programmering og teknologi, og de som vektlegger ide/konsept.

Minimumskrav

 • Bruk av minimum ett åpent datasett fra data.norge.no eller geonorge.no
 • Løsningen kan ikke ha vært lansert eller tilgjengelig for publikum før konkurransen

Gjennomføring og pitcher

Ved oppstart av konkurransen fredag morgen (27/10) presenterer («pitcher») de som ønsker det, idéen sin i plenum med tanke på å danne lag. Pitchen er på maks 1 minutt og uten powerpoint el.l. Deretter registreres lagene. Man kan også etablere lag på forhånd. Lagene jobber fram til deadline lørdag (28/10) klokka 14.15. Umiddelbart etterpå gjennomføres semifinaler hvor ekspertteamene er juryer, og 10 lag går videre til finalen, som avvikles lørdag ettermiddag/ kveld med en egen finalejury. Pitch i semifinale og finale er på inntil 4 minutter og med mulighet for bruk av powerpoint (el.l.). I semifinale og finale får alle lagene direkte tilbakemeldinger fra juryen.

Dette må leveres

 • En skriftlig redegjørelse for konkurransebidraget
 • I semifinale/finale framføres en pitch på inntil 4 minutter. I pitchen skal det inngå en bolk hvor laget viser fram hva det har laget, enten ved at ideen/løsningen visualiseres eller ved at demo/prototype/fungerende applikasjon demonstreres


Dømmekriterier

 • Nytteverdi for brukeren: Tydelig behov/problem. Involvering av brukeren. Løsning som svarer på behovet.
 • Godt kodearbeid: Kvalitet i programmering og bruk av teknologi, illustrerende demo / prototype
 • Markedspotensial/ samfunnsnytte
 • Grad av innovasjon og nytenkning
 • Brukervennlighet og design: Utseende. Brukeropplevelse.
 • X-faktor. “Det lille ekstra”. Framføring. Entusiasme. Humor

 

Premier

 • 1. premie: 10.000 kroner (gavekort), 2. premie: 5.000, 3. premie 2.500 kroner (gavekort) og to juryens spesialpriser på 2.500 kroner (gavekort) hver.
 • I tillegg får alle vinnerlagene dekket reise/opphold til Oslo (inntil 10.000 kr per lag) for 1-dags innovasjonscamp i StartupLab 17. november hvor de vil få starthjelp til å utvikle løsningen videre. Her kan lagene velge konsulenttjenester/ eksperthjelp fra en meny som arrangørene setter opp.
 • Ett av lagene vil få tilbud om inntil seks måneders opphold i StartupLab, dekket av Kartverket.
 • NAV setter opp premie på 2500 kroner (gavekort) for beste bruk av deres data
 • Oljedirektoratet setter opp premie på 2500 kroner for beste tidslinjekonsept og 2500 kroner for beste bruk av deres data. Mer informasjon på Oljedirektoratets nettside.

Rettigheter

 • Ideene, prototypene, tjenestene eller annet materiale produsert under #hack4no og som inngår i konkurransen, eies av deltakerne – slik de avtaler seg imellom. Det oppfordres til at rettigheter avklares i laget før konkurransebidraget leveres inn.
 • #hack4no og etaten/e som har levert data, kan i etterkant av konkurransen vise fram og henvise til innleverte bidrag i markedsføring eller for å illustrere verdien av åpne data.

 

Relaterte artikler

2018 © Kartverket

Søk