Årets store idekonkurranse og hackathon med åpne offentlige data blir 27. og 28. oktober på Hønefoss.

 

online 1905876 1920

                                                                                                                                                                                                                      Foto: Pixabay

#hack4no er blitt arrangert to år på rad på Hønefoss i regi av Kartverket og Difi. I tillegg har en lang rekke etater og teknologiselskaper vært med som samarbeidsparter.

Arrangementet er for både voksne og barn. Mens de voksne konkurrerer om å utvikle de beste appene og digitale løsningene, lærer barn og ungdommer å kode, lage apper og kart og gjøre mye annet spennende med data.

- Viktig møtested

- #hack4no er blitt et viktig møtested for gründere, næringsliv, utviklere, studenter, barn, offentlig ansatte og andre kreative hoder. Her er det mye læring, kreativitet, digitale eksperimenter og nettverksbygging, og ikke minst får deltakerne et godt innblikk i gullgruven av åpne, gratis data fra det offentlige Norge, sier prosjektleder Sveinung Engeland i Kartverket.

Over 500 personer var med på #hack4no i lokalene til Høgskolen i Sørøst-Norge på Hønefoss i oktober 2016. To av vinnerlagene gikk videre til en nordisk hackathon-finale i Helsinki, og gikk til topps der også.

Meld deg på nyhetsbrev

Påmelding åpner senere. Sett av datoen. Meld deg på nyhetsbrev her, så sørger vi for å holde deg oppdatert når påmeldingen starter.

Se video

Har du tid og lyst til å mimre litt? Eller lurer du på hva #hack4no er? Len deg godt tilbake, skru opp lyden og nyt filmen fra #hack4no 2016:

 

 

 Ta en kikk ned i skattekisten vår av gratis, offentlige data som du kan bruke på #hack4no.

 

Skattekiste med perler og edelstener

 

For å delta i #hack4no-konkurransen må du bruke minst ett åpent (gratis) datasett fra en offentlig virksomhet i Norge registrert på data.norge.no.

Vi har vi samlet tips til hvilke datasett du kan se nærmere på og idéer til hva du kan bruke dataene til. Kanskje en av idéene frister til å jobbe med på #hack4no?

Innhold - klikk for å hoppe til avsnitt:

Geodata
 - Kartverket
 - Geonorge
 - Statistisk sentralbyrå
 - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 - Nordiske datasett
Samferdsel
 - Norsk reiseinformasjon
 - Statens vegvesen
 - Andre norske transportdata
Kultur
 - Riksantikvaren
 - Riksarkivet
 - Kulturrådet
 - K-lab
 - Nasjonalmuseet
 - Munchmuseet
 - KulturIT
 - Nordiske datasett
 - Europeisk datasett - Europeana
Andre datasett
 - Statistisk sentralbyrå (SSB)
 - Brønnøysundregistrene
 - Meteorologisk institutt
 - Fiskeridirektoratet
 - Artsdatabanken
 - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 - Difi
 - Andre nordiske datasett

Geodata

Kartverket

Kartverket har både rådata som kan bearbeides slik man ønsker, og API for å hente ut kartfliser og stedsnavn. www.kartverket.no

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Geonorge

Offentlige kartdata i Norge.
www.geonorge.no

Statistisk sentralbyrå

Kart og geodata fra SSB. inneholder bl.a lenker til rutenettstatistikk for nedlasting.

http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVEs geografiske fagdata. NVEs tematiske geodata og karttjenester er også tilgjengelige fra Geonorge.no / Norge digitalt.

https://www.nve.no/karttjenester/

Nordiske datasett

Samferdsel

Norsk reiseinformasjon

labs.reiseinfo.no

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Statens vegvesen

www.vegvesen.no

Se også bloggen www.vegdata.no 

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Andre norske transportdata

Se alle oppføringer i temaet «Transport» på data.norge.no.

Kultur

Riksantikvaren

Direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. www.ra.no

Data:

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Ideer:

 • Arkitekturvandring i Oslo?
 • Løsninger for forvaltning og «fagidiotene»?
 • Prototype på en Stavkirke-app»?

Riksarkivet

har ansvaret for arkiva etter den statlege sentraladministrasjonen, altså departement, direktorat og andre sentraladministrative organ, og i tillegg arkiva etter Høgsterett. I Riksarkivet finn du også viktige arkiv etter privatpersonar og private verksemder og organisasjonar. www.arkivverket.no 

Data:

Planlagte datasett til #hack4no:

 • Emigrantprotokollene. Rundt 700 000 oppføringer med emigranter fra norske havner 1850–1930. Inneholder navn, alder, reisemål, bosted, fødested, skipslinje etc. JSON-LD-API. Reisemål og avreisested koblet mot Geonames.
  http://emigrant.arkivverket.no
 • Kjøretøysregisteret 1978-1991. Digitalt skapt arkiv. Inneholder både eierinformasjon og kjøretøyteknisk informasjon.

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Kulturrådet

Nasjonal etat med blant annet forvaltnings- og utviklingsoppgaver innen museumssektoren. www.kulturradet.no

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

K-lab

Samarbeid mellom Kulturrådet, Kartverket, Riksarkivet og Riksantikvaren om digital tilgjengeliggjøring www.k-lab.no 

Lynpresentasjon 31/8: PDF - Video

Nasjonalmuseet

samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. www.nasjonalmuseet.no

Nasjonalmuseets samling av kunst, arkitektur og design består av rundt 400 000 objekter. I samlingen på nett kan du gå på oppdagelsesferd blant mer enn 35 000 verk av nesten 6 000 kunstnere, arkitekter og designere.

Nasjonalmuseets samling er tilgjengelig i DigitaltMuseum API.

Guide til API: https://github.com/nasjonalmuseet/DiMu-API-documentation
API: http://api.dimu.org/api/solr/select?q=NMK-*&wt=json&api.key=hack4no

Munchmuseet

Munchsamlingen rommer per i dag mer enn halvparten av Munchs malerier og de aller fleste av hans grafiske motiver. munchmuseet.no

Planlagte datasett før hack4no:

KulturIT

utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene http://kulturit.org/

 • DigitalMuseum - 3 mill objekter fra norske og svenske museer
  Det er opprettet en nøkkel/key (hack4no) som bør brukes når man jobber i API-et for å kunne ha full tilgang til de muligheter som finnes der: http://api.dimu.org/doc/public_api.html

 • KulturNAV - åpne autoriteter og vokabular om kulturarven
  API: http://kulturnav.org/info/api

Nordiske datasett

Europeisk datasett - Europeana

Europeana
Felleseuropeisk kulturportal www.europeana.eu 
API: http://labs.europeana.eu/api

Andre datasett

Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB har statistikk og fakta for de fleste områder av det norske samfunnet. www.ssb.no

Data:

Lynpresentasjoner 31/8: Slides - Video

Presentasjon av SSBs API, 31/8: Slideshare - Video

Brønnøysundregistrene

Forvalter bl.a. nasjonale næringslivsregistre. www.brreg.no

Enhetsregisteret fungerer godt som selvstendig datasett, men fungerer også svært godt i kombinasjon med andre åpne datasett hvor det er behov for å inkludere informasjon om norske foretak/enheter.

Tjenesten støtter nedlasting av komplette datasettet for gjennomføring av næringslivsanalyse/bransjeanalyse.

Lynpresentasjoner 31/8: PDF - Video

Meteorologisk institutt

www.met.no

Meteorologisk institutt måtte dessverre melde avbud fra å være til stede på #hack4no.
For spørsmål kan de kontaktes på IRC: freenode kanal: #metnorway

Data:

 • Værvarsel
  • api.met.no
  • thredds.met.no
 • Historiske data
  • thredds.met.no (OPeNDAP)
  • eklima.met.no (SOAP - observasjoner)
  • data.met.no (under utvikling)
 • Nåvarsel værradar
 • Lyndata - nytt i 2016
 • Web Map Service (WMS)
  • bw-wms.met.no/senorge/climate.map?
  • public-wms.met.no/verportal/verportal.map?
 • For alle datasett, se informasjon om API på data.norge.no.

Lynpresentasjoner 31/8: PDF - Video

Fiskeridirektoratet

www.fiskeridirektoratet.no

 Lynpresentasjoner 31/8: PDF - Video

Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold, som formidler oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. www.artsdatabanken.no

Data:

Ideer:

Lynpresentasjoner 31/8: PDF - Video

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsynining og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. www.nve.no

 • Kulturminner: Dammer, kraftverk, kraftledninger, transformatorstasjoner, vassdragstekniske anlegg
 • Digitalt museum (via Norvegianas API)
 • Varsling av naturfarer (Flomvarsler, Jordskredvarsler, Snøskredvarsler)
 • Data fra regObs (Naturfarerelaterte observasjoner)
 • Alle datasett fra NVE på data.norge.no

Lynpresentasjoner 31/8: PDF - Video

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har blant annet ansvaret for det nasjonale registeret over åpne offentlige data i Norge, data.norge.no. Se også www.difi.no 

 • API for datasett-registeret på data.norge.no
 • Tidstyver i forvaltningen
  Database over innrapporterte tidstyver.
  Se egen side om tidstyv-arbeidet.

 • Alle datasett-oppføringer fra Difi på data.norge.no
  Blant annet resultater fra spørreundersøkelser og kartlegginger: Kvalitet på nett, Medarbeiderundersøkelsen og Innbyggerundersøkelsen.

Lynpresentasjoner 31/8: (hadde ikke plansjer) - Video

Andre nordiske datasett

Du kan også finne andre nordiske datasett via den europeiske dataportalen.

 

Endringslogg

27/10:
- Lenke til diskusjonstråd på Devpost - Riksantikvaren, Difi, NVE, Nasjonalmuseet, Statens vegvesen, Brønnøysundregistrene, Norsk reiseinformasjon
- NVE lagt til under Geodata
- Flere datasett listet opp - Statens vegvesen
- Kontaktinfo siden de ikke er tilstede, flere lenker til data - Met.no

25/10:
- Lag til ideer og lenke til utvikler-side - Artsdatabanken
- Oppdatert - Brønnøysundregistrene
- Nytt datasett: Emigrantprotokollene - Riksarkivet
- Nytt datasett: Kulturminnebilder - Riksantikvaren

20/10:
- Lenke til svenske datasett fra hack4heritage - Nordiske kulturdata
- Ideer oppdatert - Riksarkivet

13/10:
- Ny guide for Digitalt Museum API - Nasjonalmuseet
- Lenke til tips om bruk av data - Norsk Reiseinformasjon
- Lenke til dokumentasjon av Norvegiana - Kulturrådet

Sist oppdatert

Denne siden er sist oppdatert: fredag 6. janjar 2017

Juniorhack 27. og 28. oktober 2017 er en del av #hack4no og er for kodeinteresserte barn og ungdommer.

Juniorhack er som en 2-dagers kodeklubb hvor man får eksperimentere med data og lære mye spennende innen programmering.

Det er også en møteplass hvor juniorene kan møte andre kodeinteresserte barn og ungdommer, og foreldre og foresatte vil treffe andre flotte mennesker som bruker av fritiden sin på å lære barn å programmere.

På programmet i 2016 sto blant annet programmering av roboter, programmering i Minecraft, Micro:bit og hvordan bruke kart og data i egne spill. Mer detaljer om programmet for 2017 kommer senere. Påmeldingen åpner i august.

Juniorhack er i hovedsak tilpasset barn og unge i alderen 10 - 16 år. Det er tilpasset både de som har ingen eller liten programmeringserfaring og de som har mye erfaring. Yngre barn med programmeringserfaring må gjerne delta. Både barn/ungdommer som kommer alene eller sammen med venninner/kamerater, og hele kodeklubber og skoleklasser, er velkomne.

Les mer om #hack4no

Se videoen fra #hack4no 2016:

 

#hack4no går i 2017 av stabelen 27. og 28. oktober.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontaktpersoner:

 • Sveinung Engeland, Kartverket (prosjektleder), tlf. 91 32 20 43, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Mari Halvorsen (juniorhack, tlf. 99 35 91 18., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Idekonkurranse, eksperimenter, inspirasjon, møteplass, åpne data, koding, design, visualisering.

Kom og hack!

#hack4no - søk
2017 Kartverket, HSN og Capgemini

Søk